PŁYTY CD
 
 
 Fundacja Pro Anima jest producentem kilku płyt CD. 
W sprawie zamówień proszę o kontakt pod numerem tel. +48 85 667-12-82 lub na e-mail: biuro.proanima@wp.pl
 
 
  PIEŚNI NABOŻNE FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO
Męski Zespół Wokalny Schola Gregoriana Sancti Casimiri
Mariusz Perkowski - kierownictwo artystyczne 
Bartosz Izbicki - instrumenty dawne 
Pro Anima 13100
 
Franciszek Karpiński (1741-1825) polski poeta epoki oświecenia, jest twórcą i głównym przedstawicielem nurtu sentymentalnego w polskiej liryce, autorem „Zabawek wierszem i prozą”, "Laury i Filona" i  wielu innych utworów literackich. Wielu jednak zapomina o jego najpopularniejszym dziele jakim bez wątpienia pozostają Pieśni Nabożne, pisane podczas pobytu w Białymstoku a wydane drukiem w 1792 roku w położonym nieopodal Supraślu. Na płycie 14 utworów przedzielają fragmenty pamiętników Franciszka Karpińskiego oraz opisy okoliczności w jakich pieśni w Polsce tradycyjnie śpiewano. Takie zestawienie słowa i pieśni przenosi do słuchacza do epoki Franciszka Karpińskiego a wrażenia potęgują mocne, męskie głosy śpiewaków oraz "zorientowany historycznie" akompaniament Bartosza Izbickiego na instrumentach dawnych. Płyta powstała we współpracy z Miastem Białystok. 

cd1_na_strone.jpegwe_wspolpracy1.jpeg

 
 

 
  
DAWNI MISTRZOWIE – NOWO ODKRYCI | MASTERS OF THE PAST – NEWLY DISCOVERED
Zespół Muzyki Dawnej DILETTO Anna Moniuszko /dyrygent/
DUX 1175 
 
Specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej zespół Diletto przenosi słuchaczy w czasy osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej, kiedy wielką rolę w polskim życiu intelektualnym i kulturalnym odgrywał zakon pijarów. Zgromadzenie to od momentu założenia prowadziło działalność dydaktyczną oferując bezpłatną edukację dzieciom, niezależnie od pochodzenia. Muzyka zawsze odgrywała istotną rolę w kolegiach pijarskich, przy których powstawały kapele, nierzadko reprezentujące wysoki poziom artystyczny. Simon Lechleinter, Jacek Szczurowski i Just Caspar, których utwory znalazły się na płycie, to kompozytorzy związani z polską prowincją pijarów, znakomici przedstawiciele późnobarokowej muzyki liturgicznej. Utwory na płycie: Litaniae de Corde Jesu (1734), Litaniae in D, O Jesu mi dilecte. Płyta powstała we współpracy z Miastem Białystok.  
 
  

 

dawni_mistrzowie_ok.jpeg

 

we_wspolpracy3ok.jpeg

  
  
 
 

ANDRZEJ SIEWIŃSKI OPERA OMNIA
Zespół Muzyki Dawnej DILETTO 
Anna Moniuszko /dyrygent/
Schola Gregoriana Sancti Casimiri
DUX 1132    

Nagranie zawiera wszystkie do tej pory odnalezione dzieła mało znanego polskiego kompozytora epoki baroku, Andrzeja Siewińskiego.
Missa pro defunctis utrzymana jest w niezwykle poważnej i smutnej tonacji c-moll. Zwraca uwagę inwencja melodyczna kompozytora, piękne motywy podane w zgrabnym, koncertującym stylu. Zespół muzyki dawnej Dileto debiutujący tą płytą na rynku fonograficznym, po niespełna dziesięciu latach działalności dorobił się wyrazistego stylu, w którym widocznym celem jest wierność historycznej stylistyce wykonawczej. Całości dopełniają zgrane głosy wokalistów specjalizujących się w muzyce dawnej. Brakujące części Officium Parvum wykonuje Schola Gregoriana Sancti Casimiri, sprawiając wrażenie przeniesienia się w czasie. Utwory na płycie: Ave Regina caelorum a 8, Officium parvum Immaculatae Conceptionis BVM, Missa pro defunctis a 9 /Requiem/. Płyta powstała we współpracy z Miastem Białystok. 

 

operaomnia_ok.jpeg

 

we_wspolpracy3ok.jpeg