,,Pro SENIOR 60+

Fundacja Pro Anima ” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Modlińskiej 1 lok. 206 zaprasza osoby w wieku 60+ zamieszkujące Miasto Białystok oraz Powiat białostocki (gmina Choroszcz, Wasilków, Supraśl, Łapy, Turośń Kościelna) do bezpłatnego udziału w projekcie: ,,Pro Senior 60+”.

W projekcie udział mogą wziąć osoby w wieku 60+: bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo; osoby o ograniczonej samodzielności (niepełnosprawne biologicznie, przewlekle chore, z orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz osoby szczególnie samotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Czas trwania projektu: 04.05.2016 r. – 31.12.2016 r.

Łączna liczba uczestników: 100 osób

 

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

I) CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE - wolontariat i opieka nad osobami starszymi:

24 uczestników w wieku 60+ (8 wolontariuszy, 8 opiekunów osób starszych, 8 osób o ograniczonej samodzielności)

WOLONTARIAT:

1. Szkolenia z zakresu opieki nad osobą starszą dla 8 wolontariuszy – łącznie 18h, okres realizacji: VI 2016, szkolenie obejmuje tematykę: „Jak przygotować się do pomagania osobom starszym?”, „Potrzeby fizyczne i duchowe osób starszych.”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

2. Kurs Nordic Walking z uwzględnieniem potrzeb osób starszych – łącznie 16h (13h wykłady + 3h zajęcia praktyczne), okres realizacji: VI/VII 2016. Wolontariusze po zakończeniu kursu instruktorskiego będą organizować spacery Nordic Walking w swoich lokalnych społecznościach, zarówno wśród uczestników projektu, jak i innych chętnych osób, promując aktywność fizyczną wśród seniorów.

3. Spotkanie szkoleniowe z przewodnikiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (PTTK) (60+) – 8 osób, łącznie 4h, okres realizacji: VI/VII 2016. Liderzy wolontariatu wyposażeni w informację i materiały opisujące szlaki, zabytki Powiatu Białostockiego będą towarzyszyć uczestnikom w wyjściach, wyjazdach, wycieczkach i innych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI:

1. Grupa „60+OPIEKUN” - „Kurs Opiekun osób starszych i chorych przewlekle” - 64hx8osób (opiekunów), okres realizacji: VI 2016 r.

DZIAŁANIA ŁĄCZONE:

1. „CENTRUM POMOCY OSOBOM 60+” – tworzyć je będą przeszkoleni w ramach projektu SENIORZY WOLONTARIUSZE (60+DOBROWOLNI) oraz OPIEKUNOWIE OSÓB STARSZYCH (60+ OPIEKUN).

2. Spotkania motywacyjne dla wolontariuszy i opiekunów 2gr.x8os./2h/1 m-c przez 6 miesięcy, łącznie 24h, okres realizacji: VII-XII 2016.

3. Utworzenie nieformalnej grupy „60+POMOCNI SĄSIEDZI” złożonej z min.12 chętnych uczestników projektu i ewentualnie wolontariuszy „60+dobroWOLNI”. Okres realizacji: IX – XII 2016.

 

II) „60+PEŁNA KULTURA”

Wszyscy seniorzy biorący udział w projekcie wezmą udział w wydarzeniach kulturalnych, w spektaklach ogólnodostępnych, jak i zorganizowanych specjalnie dla nich. Zapewniony zostanie także transport w obie strony, jak i opieka 8 przeszkolonych wolontariuszy „60+dobroWOLNI” z utworzonego w ramach projektu „CENTRUM POMOCY DLA OSÓB 60+", VII-XII 2016 r.

Ø  Grupa I (seniorzy z gmin: Łapy, Turośń Kościelna, Choroszcz) - 50 os. w tym 4 wolontariuszy

- Wyjazd na specjalnie adresowany dla seniorów spektakl do Teatru Wierszalin w Supraślu,

- Wyjazd do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (ul. Elektryczna 12),

- Wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (ul. Podleśna 2) na koncert symfoniczny,

Ø  Grupa II (seniorzy z gmin Supraśl, Wasilków, miasto Białystok) -50 os. w tym 4 wolontariuszy

- Wyjazd na specjalnie zorganizowany spektakl w Siedlisku Kultury w Solnikach k. Zabłudowa,

- Wyjście/wyjazd do Europejskiego Centrum Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku (ul. Odeska 1),

- Wyjście do Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku (ul. Kalinowskiego 1) na spektakl i zwiedzanie Piwnicy Lalek.

 

III) „60+AKTYWNY WYPOCZYNEK”

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 2 wydarzeniach turystycznych/rekreacyjnych, a po 12 osób z każdej grupy weźmie udział w wydarzeniach sportowych,. Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony transport, a wolontariusze z „CENTRUM POMOCY DLA OSÓB 60+” będą nieść niezbędną pomoc, VIII-XII 2016 r.

Ø  Grupa I (seniorzy z gmin: Łapy, Turośń Kościelna, Choroszcz) - 50 os. w tym wolontariusze

- Zwiedzanie Pałacu Branickich z przewodnikiem,

- Wyjście/wyjazd na mecz Jagiellonii Białystok.

Ø  Grupa II (seniorzy z gmin Supraśl, Wasilków, miasto Białystok) - 50 os. w tym wolonatriusze

- Zwiedzanie Pałacu Branickich z przewodnikiem,

- Wycieczka do Białowieży z noclegiem,

- Wyjście na kręgle.

 

Podsumowaniem udziału w projekcie (XII 2016 r.) będzie wspólny wieczorek taneczny dla wszystkich uczestników projektu.

Jesteśmyprzekonani, że udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia aktywności seniorów, a tym samym do wzmocnienia integracji wewnątrzpokoleniowej seniorów z różnych gmin!

Starość to też radość!

 

 

Zgłoszenia:

Fundacja ,,Pro Anima”

ul. Modlińska 1 lok. 206

15-066 Białystok

tel. 85 667-12-82

e-mail: biuro.proanima@wp.pl