Witamy

Z łacińskiego: 

pro - za, na rzecz, na korzyść 

anima - dech, dusza, serce, życie

animo, animare - powołuję do życia, ożywiam 

animus - dusza, duch, umysł, myśl, charakter, usposobienie, uczucie 

Misją Fuproanima_wersja_ost_na_stronke.jpgndacji Pro Anima jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny kultury i edukacji, które mają na celu wzrost aktywności kulturalnej i społecznej zarówno odbiorców jak i twórców kultury związanych z regionem północnowschodnim Polski.  

Zapraszamy do współpracy wszystkich mających ciekawe pomysły na urozmaicenie oferty kulturalnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców naszego regionu.

 

 

 

Współpracujemy z FreshMail 

Współpracujemy z FreshMail